Politica de confidentialitate

1. CINE SUNTEM?

 

SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI SRL (denumita in cele ce urmeaza „ TAVERNA SARBULUI” sau „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza TAVERNA SARBULUI, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

 

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru http://www.tavernasarbului.ro o (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin plasarea unei comenzi pentru vouchere, conform Politicii prezente pe Site, prin abonarea la newsletter, prin efectuarea unei rezervari sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

 

Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.

 

Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online http://www.tavernasarbului.ro este SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI SRL, cu sediul social Strada Tipografilor, nr.31, Sector 1, Bucuresti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. RO15105404, avand Cod Unic de Inregistrare J40/13532/2002.

 

Pentru orice intrebari sau nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal esti invitat sa transmiti o cerere la adresa postala indicata mai sus sau la adresa de corespondenta electronica gdpr@tavernasarbului.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre TAVERNA SARBULUI sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

 

2. DEFINIȚII

 

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

 

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.tavernasarbului.ro sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma sau plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului ori prin abonarea la newsletterul Operatorului.

 

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI SRL.

 

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.tavernasarbului.ro.

 

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Nota! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de cookie-uri.

 

„Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

 

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

 

Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 

 • date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda sau de contact, respectiv in situatia abonarii la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;
 • date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

 

In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele cerute si introduse in formularele de pe site in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix, etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

 

In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.

 

Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel TAVERNA SARBULUI indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.

 

TAVERNA SARBULUI colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

 

A. In cazul plasarii unei comenzi:

 

 • nume si prenume;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • orice alte date pe care ni le pui la dispozitie prin completarea casetei aferente formularului, prin care ne poti transmite detalii sau preferinte relative la comanda plasata.

Nota!: In situatia achitarii comenzii online, prin card bancar, datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a platii intrand sub cerintele prevazute in Politica de confidentialitate a procesatorilor de plata parteneri. Totusi, unele date (numarul cardului, spre exemplu) vor putea fi salvate pentru achizitii ulterioare prin intermediul cookie-urilor specifice si doar in situatia in care sunteti de acord cu retinerea acestor date la nivel de browser. Acest proces de prelucrare are loc doar pentru a usura experienta utilizatorului de plasare a unei comenzi si nu implica Operatorul TAVERNA SARBULUI, in sensul in care acesta nu are acces (nici prin simpla vizualizare) a datelor necesare achitarii comenzii prin intermediul cardului bancar.

 

B. Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail au telefonic (asistenta clienti), respectiv in contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound:

 

 • vocea;
 • numarul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care ni le puneti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:
 • nume si prenume;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de livrare a produsului,;
 • cont bancar (pentru returnarea sumelor), dupa caz etc.
 • datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care s-a sunat etc.

 

C. Pentru abonarea la newsletter

 

Abonarea la newsletter este conditionata de oferirea consimtamantului tau in scopul primirii de mesaje comerciale si de marketing din partea TAVERNEI SARBULUI. In acest context, se vor prelucra, ca date cu caracter personal:

 

 • adresa de e-mail;
 • numele

 

D. Pentru efectuarea unei rezervari la restaurantele apartinand TAVERNA SARBULUI

 

Efectuarea unei rezervari presupune furnizarea unor date cu caracter personal care vor fi folosite, cu consimtamantul tau, in vederea contactarii pentru onorarea rezervarii.

 

 • nume si prenume;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail.

 

E. Pentru completarea formularului de contact

 

 • nume si prenume;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail.

 

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de cookie-uri aici.

 

Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de TAVERNA SARBULUI si la activitatea de comandare a voucherelor comercializate prin intermediul platformei www.tavernasarbului.ro, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat in Politica de abonare la newsletter.

 

In situatia in care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai sus descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru solutionarea reclamatiilor sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.

 

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile, etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri disponibile pe www.tavernasarbului.ro.

 

Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul, in scopurile detaliate mai jos.

 

Furnizorii de servicii de procesare plati vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 • datele cardului bancar (numar card, CVC etc.);
 • numele si prenumele detinatorului cardului;
 • ID comanda;
 • data initierii tranzactiei;
 • data finalizarii tranzactiei;
 • ID tranzactie;
 • situatie plata (plata efectuata/ neefectuata);
 • suma tranzactionata (dupa caz).

 

Acesti furnizori de servicii de procesare plata prelucreaza datele tale in calitate de operatori independenti de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acestia sunt supuse Politicii lor de confidentialitate. In pasul de introducere efective a detaliilor cardului pe care il folosesti pentru plata online, va fi facuta cunoscuta inclusiv identitatea operatorului de plati online.

 

Nota!: In cazul unor retururi/ anulari ale comenzilor ce nu pot fi procesate in platforma operatorului de plati, TAVERNA SARBULUI poate prelucra, ca date personale, IBAN-ul si banca la care ai deschis contul bancar pentru a-ti restitui banii plati pentru produsele returnate/ comenzile anulate.

 

Nota!: TAVERNA SARBULUI a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre TAVERNA SARBULUI si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

 

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de TAVERNA SARBULUI, in vederea prelucrarii sau desemnarii unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.

 

TAVERNA SARBULUI poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 

 1. executarea unui contract;
 2. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
 3. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
 6. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
 7. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

4. IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

 

TAVERNA SARBULUI prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

 

 1. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.tavernasarbului.ro si al incheierii vanzarii la distanta;
 2. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing sau al acceptarii de cookie-uri, altele decat cele necesare;
 3. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informatii corecte si pentru a rezolva problemele de orice natura referitoare la continutul site-ului www.tavernasarbului.ro sau serviciile si produsele oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.

 

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul TAVERNA SARBULUI sa:

 

 • imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 • trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 • faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de TAVERNA SARBULUI;
 • comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 • protejeze drepturile apartinand TAVERNA SARBULUI.

 

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul TAVERNA SARBULUI prin intermediul website-ului www.tavernasarbului.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.

 

In privinta datelor obtinute in contextul convorbirilor telefonice inbound si outbound (inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de 30 de zile. Cu toate acestea, date obtinute in contextul apelurilor telefonice si care sunt necesare, spre exemplu, pentru facturare si onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate in acord cu dispozitiile legale in materie de arhivare.

 

6. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

 

Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online www.tavernasarbului.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

 

Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/ contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

 

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

 

In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

 

7. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Linkedin, Instagram, Tik Tok etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.

 

TAVERNA SARBULUI se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

 

Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi, etc.

 

De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati sau altele (efectuarea unei rezervari si/ sau completarea Chestionarului de satisfactie) pentru TAVERNA SARBULUI. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii tale online.

 

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

 

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

 

8. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

 

Site-ul www.tavernasarbului.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

 

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a TAVERNEI SARBULUI nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.

 

9. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

 

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu TAVERNA SARBULUI, ca Operator de date cu caracter personal:

 

Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: gdpr@tavernasarbului.ro;

Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;

Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al TAVERNA SARBULUI;

Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si TAVERNA SARBULUI, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagina web: www.dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa TAVERNEI SARBULUI prin transmiterea unei solicitari la adresa: Strada Tipografilor, nr.31, Sector 1, Bucuresti sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

 

10. DISPOZITII FINALE

 

Daca Operatorul TAVERNA SARBULUI va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

 

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, respectiv ale Politficii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul www.tavernasarbului.ro.

 

SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI SRL

 

Ultima actualizare: 01.01.2023