Termeni si conditii

1. DISPOZITII GENERALE

 

Serviciul www.tavernasarbului.ro este oferit de SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI SRL (denumita in continuare  ,,Taverna Sarbului’’/ ,,Restaurantul’’), cu sediul in Strada Tipografilor, nr.31, Sector 1, Bucuresti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. RO15105404, avand Cod Unic de Inregistrare J40/13532/2002, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J29/894/2022 si avand CUI 45910456.

 

Prezentele Termeni si Conditii se aplica in contextul efectuarii de rezervari si al achizitionarii serviciilor turistice prin intermediul platformei www.tavernasarbului.ro, in cadrul unitatii de cazare Taverna Sarbului.

 

Navigarea pe site-ul www.tavernasarbului.ro, urmata de efectuarea unei comenzi sau a unei rezervari, echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a a Termenilor de mai jos de catre orice Client al Restaurantului, avand calitatea de Consumator.

 

Taverna Sarbului isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a Consumatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Taverna Sarbului si Consumator se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul acceptarii lor de catre Consumator.

 

2. DEFINITII

 

,,Platforma/ Site’’ – platforma online www.tavernasarbului.ro;

 

„Document” – prezenta versiune a Termenilor si Conditiilor;

 

„Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

 

  • toate informatiile disponibile pe site-ul www.tavernasarbului.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
  • continutul oricarui e-mail trimis Consumatorilor de internet care interactioneaza cu Site-ul de catre Taverna Sarbului prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informatie comunicata Consumatorului prin orice mijloc de catre un angajat al Tavernei Sarbului, conform informatiilor de contact specificate de catre acest Consumator;
  • date referitore la Taverna Sarbului sau alte date privilegiate ale Societatii.

 

„Consumator” – persoana fizica care navigheaza pe Site sau interactioneaza, sub diverse forme, cu acesta si are acces la Continut;

 

„Contract la distanta” – potrivit definitiei cuprinse in OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, contractul la distanta reprezinta orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

 

„Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

 

„Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste Site-ul, operatorul de date este reprezentat de Taverna Sarbului;

 

„Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

 

„Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/ e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.

 

3. POLITICA GENERALA

 

3.1. Dispozitii generale

 

Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ale Site-ului/ Continutului de catre Consumator. Consumatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de acesta ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/ sau informatiilor furnizate societatii TAVERNA SARBULUI SRL.

 

Accesul la serviciu se realizeaza prin intermediul Site-ului www.tavernasarbului.ro, prin contactarea telefonica la nr. de telefon 0727 353 353   |   0721 353 353 (Restaurant), respectiv prin transmiterea unui e-mail la adresa bucuresti@tavernasarbului.ro.

 

Prin folosirea Site-ului, Consumatorul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Site-ului si/sau Continutului pus la dispozitie de Taverna Sarbului, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

 

In cazul in care Consumatorul nu este de acord cu prezentele Termeni si Conditii si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta are posibilitatea de a trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: bucuresti@tavernasarbului.ro si va preciza motivele si/ sau solicitarile de operare a modificarilor dorite.

 

Consumatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/ sau a nu accepta Documentul.

 

Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unui Contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Taverna Sarbului, respectiv a penalitatilor in conformitate cu Politica de aplicare a penalitatilor in caz de anulare/neprezentare disponibila in prezentul document, dupa caz.

 

Denumirea Site-ului si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea Taverna Sarbului, astfel aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

 

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. este proprietatea Taverna Sarbului. Toate elementele serviciilor oferite de Taverna Sarbului inclusiv, fara limitare, design-ul general, sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

 

Denumirea „Taverna Sarbului”/ ”tavernasarbului.ro”, logo-urile si simbolurile asociate ei, precum si combinatii ale acestora cu orice cuvant, simbol grafic sau sub orice alta forma, folosite in Site, sunt marci inregistrate si sunt proprietatea exclusiva Taverna Sarbului. Ele nu pot fi in niciun mod utilizate de terti fara acordul prealabil.

 

Consumatorul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Site-ul www.tavernasarbului.ro.

 

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Consumatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre Taverna Sarbului.

 

Orice Continut la care Consumatorul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta Documentului in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Taverna Sarbului si Consumator si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Taverna Sarbuluicu referire la acel Continut.

 

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat Taverna Sarbului se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Societatea nefiind in niciun fel raspunzatoare de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

 

In cazul in care Taverna Sarbului confera Consumatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care Consumatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Tavernei Sarbului pentru respectivul Consumator sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

 

Niciun Continut transmis catre Consumator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Taverna Sarbului si/ sau a angajatului Societatii care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

 

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

 

Consumatorul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului/ Continutului, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

 

3.2. Date si informatii de contact

 

Taverna Sarbului publica pe site datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre Consumator sa fie una facila.

 

Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Societatii se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca Consumatorul consimte, la randul sau la primirea notificarilor din partea Tavernei Sarbului in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate pe Site.

 

Taverna Sarbului isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/ abuzive/injurioase, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

 

Consumatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail: bucuresti@tavernasarbului.ro sau pentru efectuarea unei rezervari ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre Societate in comunicarile sale cu Consumatorul, in scopul solutionarii oricaror solicitari, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare, la solicitarea Consumatorului.

 

3.4. TARIFE

 

Toate tarifele afisate pe Site includ cota de TVA (9%). Tarifele nu includ taxa hoteliera sau alte taxe impuse de autoritatile centrale sau locale.

 

Taverna Sarbului isi rezerva dreptul de a modifica tarifele in orice moment, cu respectarea tarifelor aferente rezervarilor deja confirmate, aceste din urma fiind ferme.

 

Majorarea tarifelor, la un moment dat, va putea fi determinata, printre altele, si de majorarea taxelor si impozitelor sau in cazul introducerii unor taxe si impozite noi.

 

3.5. EFECTUAREA REZERVARILOR

 

Rezervarile serviciilor, sub conditia confirmarii de catre Taverna Sarbului, se efectueaza prin urmatoarele modalitati:

 

  • telefonic, prin apelarea numarului 0727 353 353 |  0721 353 353
  • prin intermediul adresei de e-mail: bucuresti@tavernasarbului.ro.

 

Termenul de valabilitate al rezervarilor este de 2 zile calendaristice, exceptand rezervarile in care data cazarii survine la mai putin de 2 zile de la data rezervarii, caz in care termenul de valabilitate al rezervarii va fi mentionat in confirmarea scrisa din partea Restaurantului.

 

 

3.6. RESTAURANT:

 

Programul de functionare al Restaurantului „Taverna Sarbului” este 09.00 – 23.00.

 

Restaurantul Taverna Sarbului Bucuresti are o capacitate de 540 locuri in interior, 400 pe terasa, parcare proprie de 200 locuri, loc de joaca pentru copii.

 

In incinta spatiilor de servit masa accesul este permis doar cu o tinuta decenta.

 

Este strict interzis accesul in incinta Taverna Sarbului cu alimente si bauturi din exterior.

 

Pentru efectuare unei rezervari in cadrul Restaurantului, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0727 353 353  |  0721 353 353.

 

3.7. FUMATUL

 

Fumatul este strict interzis in incinta Taverna Sarbului, cu exceptia spatiilor special amenajate in acest scop.

 

3.8. SPATIUL DE PARCARE

 

Restaurantul Taverna Sarbului Bucuresti beneficiaza de parcare gratuita supravegheata cu o capacitate de 200 locuri de parcare.

 

3.9. SIGURANTA. NEVOI SPECIALE

 

Restaurantul si spatiile publice sunt supravegheate prin sistem video. Va rugam sa consultati, pentru mai multe detalii privind protectia datelor personale, „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video” afisata la receptie.

 

Taverna Sarbului nu isi asuma raspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate in incinta Restaurantului.

 

Taverna Sarbului nu isi asuma raspunderea cu privire la eventuale accidente ce pot surveni in urma utilizarii, in mod neadecvat, a dotarilor Restaurantului.

 

3.10. ANIMALE DE COMPANIE

 

Este interzis accesul cu animale de companie in incinta Taverna Sarbului.

 

3.11. CONDUITA SI RESPONSABILITATI

 

Taverna Sarbului isi rezerva dreptul de a refuza servirea in restaurant a Clientilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau substantelor interzise, nepoliticosi sau turbulenti care prin atitudinea lor aduc prejudicii de imagine Restaurantului sau deranjeaza alti Clienti.

 

Clientii sunt raspunzatori fata de Taverna Sarbului pentru daunele provocate celorlalti Clienti, personalului, mobilierului, echipamentelor etc.

 

3.12. RECLAMATII:

 

Reclamatiile privind calitatea serviciilor prestate se pot face pe loc, la nivelul receptiei sau prin transmiterea unui e-mail la adresa: bucuresti@tavernasarbului.ro/. Reclamatiile ulterioare decazarii pot fi facute la adresa de e-mail: bucuresti@tavernasarbului.ro.

 

Reclamatiile privind furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de Client in Restaurant trebuie aduse la cunostinta Restaurantului in termen de cel mult 24 de ore de la data la care Clientul a luat cunostinta de furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor.

 

3.13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Client si Taverna Sarbului se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta conform dipozitiilor Codului de Procedura Civila.

 

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

 

Taverna Sarbului nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

 

3.14. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Restaurantul acorda o importanta deosebita datelor cu caracter personal apartinand Clientilor sau vizitatorilor sai. Din acest motiv a pus la dispozitia acestora atat note de informare specifice, cat si o Politica de confidentialitate care trateaza particularitatile prelucrarilor de date la momentul navigarii pe platforma online www.tavernasarbului.ro. Va invitam sa parcurgeti aceasta documentatie pentru mai multe detalii privind drepturile pe care le detineti, in calitate de persoana vizata, in raport cu Taverna Sarbului.

 

3.15. CLAUZE FINALE

 

Taverna Sarbului isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului Document, precum si orice modificari ale Site-ului/ structurii acestuia, inclusiv modificari ce ar putea afecta Site-ul si/ sau orice Continut, fara o notificare prealabila a Consumatorului in acest sens.

 

Taverna Sarbului nu va putea fi tinut responsabila pentru eventualele erori aparute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

 

In eventualitatea in care exista intrebari/ sugestii cu privire la Taverna Sarbului, ne puteti contacta la numerele de telefon disponibile in sectiune CONTACT sau la adresa de corespondenta electronica: bucuresti@tavernasarbului.ro

 

Acest document de acord intre parti a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei.

 

Ultima actualizare: 01.01.2023

 

SOCIETATEA TAVERNA SARBULUI S.R.L.

*Cardul de Fidelitate Taverna Sârbului - Termeni și Condiții*

1. *Obținerea Cardului:*
- Cardul de Fidelitate Taverna Sârbului poate fi obținut în oricare dintre locațiile noastre.
- Este disponibil pentru clienții cu vârsta de peste 18 ani.

2. *Reduceri Oficiale:*
- Cardul oferă reduceri exclusive de 10%, 25%, și 50% pentru diferite produse și servicii în cadrul Taverna Sârbului.

3. *Utilizarea Cardului:*
- Cardul de Fidelitate poate fi utilizat pentru maxim 2 persoane pe o singură comandă.
- Nu se aplică altor oferte sau promoții simultan.

4. *Valabilitatea Cardului:*
- Cardul este valabil pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care este anulat de către Taverna Sârbului din motive justificate.

5. *Pierdere sau Furt:*
- În cazul pierderii sau furtului cardului, vă rugăm să notificați imediat personalul Taverna Sârbului pentru a lua măsurile necesare.

6. *Modificări ale Termenilor și Condițiilor:*
- Taverna Sârbului își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificare prealabilă. Orice modificare va fi afișată pe site-ul nostru.

7. *Anulare sau Suspendare:*
- Taverna Sârbului își rezervă dreptul de a anula sau suspenda cardurile în cazul unui comportament necorespunzător al titularului.

8. *Confidențialitate:*
- Informațiile personale colectate în legătură cu cardul de fidelitate vor fi tratate conform politicilor noastre de confidențialitate.

Prin obținerea și utilizarea cardului, clienții acceptă în mod implicit acești Termeni și Condiții. Taverna Sârbului vă mulțumește pentru fidelitatea dumneavoastră continuă!